I den tomma rymden utanför Scintillas gravitationsfält svävar det enorma Crusaider Lunar klass Skeppet "Lord of Flame". Dess omfattande storlek på 5×0.8×1 km blir tydligare på nära hålla.

Vid dess sida ligger som en skugga ligger ett annat skepp som verkar oansenligt litet, men vars kolsvarta kropp väcker obehagliga känslor hos alla i imperiet.

Bakom en av de massiva 500×200×100 hangarens förstärkta stängda dörrar finns ett litet skepp, ISLM Ezalia. Hennes utseende är av en ovanlig typ och indikerar att hon är från en tid innan den nuvarande imperiska standarden. I hangaret står två individer, den ena mycket upprörd och bär skepps kaptens insignias, och den andra är "Ezalias" ägare.

"Ezalia" har nyligen utsats för total genomgång av "Lord of Flames" egna tech-priests tillhörandes inquisitatinen av ordoro Hereticus.
Detta har resluterat i att skeppets besättning och dess ägare har varit inlåsta i två veckor på sina logement. Kapten Horatius Haddock är inte glad då hela hans sprit förråd och en del andra av hans föremål samt besättnings medlemmars föremål har blivit konfiskerade.

Hangarets högtalare ljuder plötsligt. "(Martins karaktär) inställ er genast hos Lord Dorn." Samtidigt blir de övriga blivande Tron agenterna hämtade i sina rum av bistra soldater.

Så börjar äventyret.

Mörkt Kätteri, lögner och skuggspel

leamhan DriverMonkey Gabriehl Zakator Barkefors Aldriona